Algemene voorwaarden Zomersportweek

Inschrijving

Inschrijven voor de Zomersportweek kan via www.zomersportweek.nl. Mocht het inschrijven voor de Zomersportweek niet lukken kunt u contact opnemen met onze administratie via info@zomersportweek.nl.

Betaling

U kunt kiezen om de Zomersportweek direct te betalen via iDeal of per factuur. Bij betaling per factuur wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij aanmelding van meerdere kinderen of bij het aanmelden van een kind voor meerdere Zomersportweken kunnen er kortingscodes gebruikt worden. Voor de actuele korting codes zie tarieven.

Kosten voor de Zomersportweek zijn €219,- per kind.

Uitschrijven

Tot zeven dagen voor aanvang van de desbetreffende Zomersportweek kan u zich uitschrijven. Mocht u al betaald hebben wordt het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort op uw rekening. Bij uitschrijving buiten deze termijn wordt er €25,- administratiekosten in rekening gebracht. Deze worden ingehouden op het terug te storten bedrag of alsnog in rekening gebracht.

Niet deelnemen

Mocht een deelnemer door bijzondere omstandigheden (ziekte, familieomstandigheden of andere gegronde redenen) niet kunnen deelnemen wordt er per deelgenomen dag €45,- in rekening gebracht tot het maximum van het betaalde bedrag. Heeft de deelnemer niet kunnen deelnemen dan wordt er €25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering Zomersportweek

De Zomersportweek kan tot 7 dagen van ten voren door de organisatie geannuleerd worden bij te weinig deelname of andere bijzondere omstandigheden. Annulering zal per email kenbaar gemaakt worden. Mocht u al betaald hebben wordt dit bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort op uw rekening.

Foto en video gebruik

De Zomersportweek zal tijdens de evenementen foto’s en video’s maken. Deze foto’s en video’s worden verspreid via een afgeschermde omgeving naar alle ouder(s) en/of verzorger(s) van de deelnemers. De ouder(s) en/of verzorger(s) mogen deze foto’s en video’s alleen gebruiken voor privédoeleinden en niet plaatsen op sociale media.
De Zomersportweek maakt gebruik van gemaakte foto’s en video’s ten behoeve van promotie- en reclamedoeleinden. Wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, geeft u de organisatie toestemming deze foto’s en video’s, waar mogelijk uw kind op staat afgebeeld, te publiceren. Mocht u hiermee niet akkoord zijn dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@zomersportweek.nl.